հայ
/
eng
/
рус
A41 ճարտարապետական արվեստանոց
A41 ճարտարապետական արվեստանոցն իրականացնում է հետեւալ աշխատանքները. ● Էսքիզային նախագծերի մշակում, ● Սակավահարկ եւ բազմահարկ բնակելի տների նախագծում, ● Հասարակական նշանակության շինությունների նախագծում, ● Արդյունաբերական շենքերի նախագծում, ● Շինարարական աշխատանքների իրականացում, ● Ներքին հարդարանքի նախագծում եւ իրականացում, ● Շենքերի վերակառուցում, ● Հեղինակային հսկողություն: